Miesięczne archiwum: listopad 2022

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

Dziękujemy wszystkim darczyńcom ! Słowa od Dyrekcji : „Dzień dobry. Uśmiech i radość jaką Państwo sprawili dzieciom Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu była bezcenna. Dzieci podczas dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka w dniu 29 września 2022r, dostały od Państwa słodycze i nagrody które sprawiły im dużo radości. (80 uczniów). Ponadto słodycze i nagrody zostały również rozdane podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Słodkie upominki trafiły do 70 uczniów. Pomoc Państwa była bezcenna. Dzięki Państwu możemy spełniać marzenia dzieci a pomoc jaką Państwo dajecie jest dla nas motywacją do dalszego działania. Szczególne Podziękowania dla Pani Justyny Sośniak za zaangażowanie, wsparcie, bezinteresowną pomoc dla naszych dzieci. Dziękujemy bardzo ❤️💚💜”