Czym się zajmujemy?

Jesteśmy firmą telemarketingową, zajmującą się sponsoringiem ogólnopolskim w sferze społecznej tzn. pomoc na rzecz Domów Dziecka, Rodzinnych Domów Dziecka, Placówek Opiekuńczych, Świetlic Środowiskowych, itp.

Pośredniczymy pomiędzy instytucją (której trudno samej pozyskać sponsorów), a darczyńcami, którzy deklarują chęć pomocy.


W całej naszej dotychczasowej działalności nie zdarzyło się by akcja została niedokończona, z powodu braku wystarczającej ilości deklaracji…
a wprost przeciwnie. Dzieje się tak za sprawą cudownych ludzi, których, proszę mi wierzyć, jest naprawdę bardzo dużo. Pomagają bezinteresownie, a ich ofiarność i wielkoduszność sprawia, że wiara w drugiego człowieka trwa.

Mimo, iż jest to nasza praca, bardzo się w nią angażujemy i wkładamy w nią całe swoje serce, choć tak naprawdę są to gesty darczyńców… GESTY, KTÓRE TAK WIELE MÓWIĄ!

Jak działamy?

Akcja prowadzona jest w następujący sposób:

 • Pracownik1, drogą telefoniczną, kontaktuje się z Dyrekcją placówki, informując o możliwości doposażenia
  w niezbędne pomoce dydaktyczne. Dzięki takim akcjom pomagamy placówkom obniżyć koszty
  utrzymania.
 • Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przystąpienia do akcji od osoby zarządzającej placówką,
  zostaje wysłany towar za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Gdy przesyłka znajduje się już w placówce, nasz pracownik, wykonując setki telefonów, poszukuje osób
  chętnych do zasponsorowania niezbędnych artykułów.
 • Jeżeli firma zgodzi się na pomoc, nasz pracownik prosi o podanie danych do wystawienia faktury.
  Faktura spełnia tutaj dwie funkcje:

  • Na każdej fakturze, w pozycji komentarz, znajdują się pełne dane placówki, tak aby każdy darczyńca
   miał możliwość sprawdzenia autentyczności prowadzonej akcji. Jednocześnie jest też dokumentem, iż takiej pomocy udzielił.
  • My – jako firma – musimy dbać o typową księgowość oraz posiadać wgląd w deklaracje przekazywane
   na rzecz danej placówki.
 • Gdy pracownik pozyska odpowiednią ilość sponsorów, odpowiadającą zamówieniu przesłanemu przez
  placówkę, wówczas do Dyrekcji wysyłana jest pełna lista darczyńców. W podzięce za pomoc – Dyrekcja, a częstokroć również same dzieciaki, wysyłają do ofiarodawców dyplomy wraz z podziękowaniami.

Otrzymaliśmy wiele dyplomów, które niezwykle cieszą, ale i motywują do dalszej pracy.

Przejdź do galerii

Kolekcjonujemy uśmiechy dzieci… organizując im również imprezy plenerowe, warsztaty oraz wiele projektów indywidualnych.

Przejdź do galerii