Paczki świąteczne Radom

Jasełka w Świetlicy Radom . Dzięki Państwa ofiarności dzieciaki oraz seniorzy zostali obdarowani paczkami z słodkościami.